Säkerhetsskåp med RÖS-skydd

Skyddar servrar och datorer ifrån avlyssning och intrång säkerhetsskåp-med-rös-skydd-öppen-dörr.jpg

Vi lever i en värld som styrs av högteknologiska IT-system. Allt eftersom systemens komplexitet ökar, ökar även vårt beroende av dem. Så gör även de negativa konsekvenserna av att förlora funktionalitet eller information i dessa system, vilket är än mer skrämmande. Därför har dessa system alltmer blivit måltavlor för brottslingar, terrorister och andra organisationer som försöker tillskansa sig ekonomiska eller strategiska fördelar genom att sabotera eller ta kontrollen över de servrar som styr dessa system.


Gunnebo har tillsammans med Kamic på uppdrag av Försvarmakten utvecklat skydds- och säkerhetsskåp med skydd som förhindrar röjande signaler, s.k. RÖS-skydd. Dessa är konstruerade och testade för att skydda känslig företags- och myndighetsinformation ifrån intrång och avlyssning genom att inga röjande signaler avges och ofrivillig informationstappning därmed inte kan ske.

Skyddet som säkerhetsskåpen har innebär:

  • Inbrottsskydd enligt SS3492 samt skalskyddsklass SS1, skyddar servrar med känslig information mot fysiskt intrång

  • Ett RÖS-skydd som förhindrar att röjande signaler avges i form av elektromagnetisk puls och därmed sker ingen ofrivillig avtappning av känslig information.

  • Ett elektroniskt högsäkerhetslås som är testat och certifierat enligt EN 1300

Därutöver finns olika typer av inredningar för att utnyttja skåpets kapacitet maximalt samt underlätta för underhåll och service av servrarna. Det finns förberett för anslutning till extern befintlig kylanläggning. Alternativt kan man att ansluta en för skåpet separat klimatanläggning. Skåpen finns i fyra storlekar för att passa olika behov av serverförvaring

Skåpet är en säkerhetsinvestering för myndigheter och utvecklingsintensiva företag som riskerar att utsättas för otillbörlig signalspaning.

 

Vill du veta mer om skydds- och säkerhetsskåpen och hur du kan skydda dig? Fyll i formuläret bredvid, så återkommer vi inom kort.