Jämförelseguide: Entrésystem till byggnader

Utforska de olika alternativen för att hantera personflödet av personal och besökare till och från din byggnad.

jämförelseguide-entresystem-för-byggnaderDen här guiden jämför olika entrésystem för tillträdeskontroll med avseende på fysisk säkerhet, detektering, flödeshastighet och investeringsnivå i syfte att hjälpa dig hitta rätt typ av entrélösning.

Guiden omfattar 6 alternativa entrésystem för kontor:

  • Vändkors
  • Entrégrindar
  • Speedgates
  • Rotationsgrindar
  • Säkerhetskaruselldörrar
  • Säkerhetsslussar