En introduktion till entrésäkerhet för offentliga byggnader!

Den här PDF-introduktionen belyser de misstag som ofta görs vad gäller entrésäkerhet i offentliga byggnader. Säkerhetlösningarna kan t. ex. bestå av entréspärrar, speedgates, entrégrindar, vändkors och svänggrindar.

Effektiv entrésäkerhet för offentliga byggnader är inte så enkelt som man kan tro. en-introduktion-till-entresakerhet-for-offentliga-byggnader.jpgVissa säkerhetslösningar kan vara för komplicerade och då finns det risk att det blir oönskade luckor i säkerheten.

I den här PDF-filen kan du läsa om de fem av de vanligaste problemen i samband med tillträdeskontroll för offentliga byggnader:

  • Dåligt planerad utrullning
  • Felaktiga säkerhetsnivåer
  • Bristande balans mellan hastighet och volym
  • För skrämmande installationer
  • Felaktigt utbildad personal